കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് 2010...

Commonwealth Games 2010
കോമണ്‍വെല്‍ത്ത്
ഗെയിംസിന്റെ ആവേശ ക്കാഴ്ചകള്‍ തുടങ്ങുകയായ്‌.....

ആദ്യത്തെ ചില പരാതികള്‍ക്ക് ശേഷം ഗെയിംസിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു...

അതിനൊപ്പം ഞങ്ങളും...

ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാമ്പ്‌.Commonwealth Games 2010 Delhi Theme Song by A R Rahman...

Lyrics in Hindi.

In Devanagri

ओ यारों ये इंडिया बुला लिया

दीवानों ये इंडिया बुला लिया

ये तो खेल है, बड़ा मेल है

मिला दिया..

मिला दिया………….

ये तो खेल है, बड़ा मेल है

मिला दिया..

रूकना रूकना रूकना रूकना रूकना नहीं

हारना हारना हारना हारना हारना नहीं

चलो न सिर्फ

करो न सिर्फ

मैदान मारो !!

Lets go

Lets go

जियो, उठो, बढ़ो, जीतो

जियो, उठो, बढ़ो, जीतो…..

ओ यारों ये इंडिया बुला लिया

दीवानों ये इंडिया बुला लिया

पर्वत सा ऊँचा हो दिल तो ये

दुनिया सलामी दे

सर्द इरादे न हो जाए कहीं

दिल को वो सूरज दे

जियो, उठो, बढ़ो, करो, जीतो

जियो, उठो, बढ़ो, करो जीतो…..

नया नया जहाँ

लेट्स गो

कैसी सजी सजी है देखो माटी अपनी

बनी रश्के जहाँ यारां हो

कई रंग हैं, बोली हैं, देश हैं मगर

जैसे जग है समाया हो

लागी रे अब लागी लगन

ओ ओ

जागी रे मन अब जीत की अगन

उठी रे अब इरादों में तपन

ओ ओ

चली रे चली रे अब डोली बन ठन

ओ यारों ये इंडिया बुला लिया

दीवानों ये इंडिया बुला लिया !


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ