എ. അയ്യപ്പന് ആദരാഞ്ജലികള്‍...
കവി എ. അയ്യപ്പന്‍ അന്തരിച്ചു.
ആദരാഞ്ജലികള്‍...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ